Kaczyński odświeżył pilot Dudy. Co się dzieje?

Kaczyński odświeżył pilot Dudy. Co się dzieje?
Autor Miłosz Duda
Miłosz Duda02.01.2024 | 10 min.

Manipulacja prezydentem przez PiS ponownie stała się głównym tematem polskiej polityki. Andrzej Duda, który obiecywał być prezydentem wszystkich Polaków, wydaje się bezwolnym narzędziem w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Najnowszy spór prezydenta z rządem Morawieckiego pokazuje, że to lider PiS pociąga za sznurki prezydenta i decyduje o jego działaniach. Czy Andrzej Duda zdoła się uniezależnić od wpływów Kaczyńskiego i zacząć realizować własną politykę? A może już na zawsze pozostanie marionetką w rękach przywódcy PiS?

Duda w cieniu Kaczyńskiego

Andrzej Duda od początku swojej prezydentury pozostaje pod silnym wpływem Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Mimo że startował jako kandydat niezależny, już w trakcie kampanii wyborczej było widać, że tak naprawdę reprezentuje interesy obozu rządzącego. Po wygranych wyborach prezydenckich w 2015 roku Duda całkowicie podporządkował się decyzjom Kaczyńskiego, stając się wręcz wykonawcą jego poleceń.

Prezydent miał szansę stać się ponadpartyjnym gwarantem konstytucji i równowagi władz. Jednak zamiast tego dał się uwikłać w partyjne rozgrywki PiS i notorycznie podpisywał ustawy forsowane przez obóz rządzący, nawet jeśli budziły one kontrowersje i spotykały się ze społecznymi protestami. Duda nigdy nie zdystansował się do działań Kaczyńskiego, przez co stracił resztki wiarygodności jako niezależny polityk.

Obecny spór prezydenta z rządem tylko potwierdza tezę, że Andrzej Duda pozostaje zakładnikiem Jarosława Kaczyńskiego i realizuje jego polityczną agendę. Gdyby Duda był samodzielnym graczem na scenie politycznej, z pewnością potrafiłby rozmawiać z premierem i wypracowywać kompromisowe rozwiązania. Jednak jasne jest, że prezydent nie może podjąć żadnego kroku bez zgody prezesa PiS, który nadal trzyma w garści „pilota” sterującego Dudą.

Prezydent na pasku Kaczyńskiego

Najnowsze wydarzenia tylko potwierdzają tezę, że Andrzej Duda pozostaje całkowicie zależny od Jarosława Kaczyńskiego. Gdy prezes PiS uzna, że prezydent ma wejść w konflikt z rządem Mateusza Morawieckiego, Duda bezkrytycznie wykonuje polecenie. Tym razem spór dotyczy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i zmian w sądownictwie. Duda bez mrugnięcia okiem poszedł na zwarcie z premierem, choć jeszcze do niedawna współpracowali ze sobą bezproblemowo. Jasne jest, że to Jarosław Kaczyński pociągnął za sznurki i nakazał prezydentowi zaatakować rząd. Inaczej trudno wytłumaczyć nagłą zmianę postawy Andrzeja Dudy, który z loyalnego sojusznika premiera zmienił się w krytyka forsowanych przez rząd rozwiązań legislacyjnych.

Prezydent znów bezradny wobec PiS

Sytuacja z ostatnich tygodni dobitnie pokazuje, jak ograniczona jest samodzielność Prezydenta Andrzeja Dudy wobec obozu rządzącego. Choć Duda stara się budować wizerunek niezależnego arbitra, to w kluczowych sprawach i tak musi ulegać działaczom PiS. Prezydent nie może sprzeciwić się woli Jarosława Kaczyńskiego, nawet jeśli oznacza to konflikt z premierem Mateuszem Morawieckim, z którym do tej pory Duda ściśle współpracował.

Spór o Sąd Najwyższy dobitnie ukazuje słabość prezydenta wobec PiS. Choć Andrzej Duda zgłaszał zastrzeżenia do niektórych zapisów ustawy forsowanej przez rząd Morawieckiego, to ostatecznie musiał ulec Kaczyńskiemu naciskającemu na zaostrzenie przepisów. Tym razem Duda nie znalazł w sobie odwagi, by postawić się prezesowi PiS i zawetować kontrowersyjne zmiany w sądownictwie. Prezydent okazał się zakładnikiem partyjnych interesów obozu rządzącego.

W tej sytuacji trudno oczekiwać, że Andrzej Duda będzie w stanie przeciwstawić się Kaczyńskiemu i zacząć prowadzić bardziej niezależną politykę. Prezydent już wielokrotnie udowodnił, że nie potrafi postawić tamę politycznym działaniom PiS. Wszystko wskazuje na to, że Duda już do końca swojej kadencji pozostanie posłusznym wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego.

Czytaj więcej: Kwasy, powrót chorej do domu przed świętami: jak pozbywają się bliskich.

Duda kontra rząd - starcie o władzę

Niespodziewany spór między prezydentem Andrzejem Dudą a rządem Mateusza Morawieckiego o kształt reformy sądownictwa ujawnił głębokie podziały w obozie władzy. Z pozoru wygląda to na konflikt pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera o to, który ośrodek będzie miał decydujący głos w kwestii zmian w sądach. Jednak tak naprawdę jest to starcie o wpływy między Andrzejem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim, z premierem Morawieckim w roli narzędzia prezesa PiS.

Początkowo prezydent Duda współpracował z rządem Morawieckiego przy reformie sądownictwa i popierał projekt ustawy przedłożony przez ministra Ziobrę. Jednak nagle, na wyraźne polecenie Kaczyńskiego, Duda zaczął torpedować rządowe plany i domagać się ich złagodzenia. Stało się jasne, że prezes PiS postanowił zwiększyć kontrolę nad prezydentem i nie pozwoli mu na zbyt daleko idącą samodzielność. Stąd nagła zmiana kursu Dudy, który teraz realizuje polityczną agendę Kaczyńskiego, a nie własne zamierzenia reformatorskie.

Można przypuszczać, że spór o reformę wymiaru sprawiedliwości to dopiero początek gry o wpływy w obozie władzy. Kaczyński będzie dalej wzmacniał kontrolę nad prezydentem i premierem, by mieć pewność, że jest jedynym decydentem w najważniejszych sprawach państwowych. A Duda i Morawiecki mogą co najwyżej rywalizować o względy prezesa PiS.

Czyja wola zwycięży w Pałacu?

Kaczyński odświeżył pilot Dudy. Co się dzieje?

W konflikcie prezydenta Dudy z rządem Morawieckiego ws. reformy sądownictwa chodzi przede wszystkim o to, czyja wola zwycięży ostatecznie w Pałacu Prezydenckim. Czy będzie to samodzielna polityka głowy państwa, czy może nadal priorytetem dla Dudy będzie realizacja planów Jarosława Kaczyńskiego? Obecny spór pokazuje, że prezydent nadal pozostaje pod silnym wpływem prezesa PiS i nie jest w stanie prowadzić niezależnej polityki.

Gdyby intencją Andrzeja Dudy było rzeczywiście zreformowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z własnym planem, mógłby poszukać porozumienia z rządem Morawieckiego i wspólnie wypracować kompromis. Jednak prezydent zgodnie z poleceniem Kaczyńskiego podjął otwarty konflikt z premierem, by pokazać, kto w obozie władzy rozdaje karty. Tym samym Duda potwierdził, że nadal pozostaje wrażliwy na sugestie prezesa PiS.

Można przypuszczać, że ostatecznie to Kaczyński narzuci prezydentowi swoją wersję reformy sądownictwa, ograniczając rolę Dudy do złożenia podpisu pod ustawą. Taki scenariusz pokazuje, jak iluzoryczne są marzenia o niezależności prezydenta. Dopóki Duda nie zdobędzie się na zdecydowany sprzeciw wobec Kaczyńskiego, dopóty jego prezydentura pozostanie li tylko fasadą ukrywającą rządy prezesa PiS.

Manipulacja prezydentem przez PiS

Najnowsze wydarzenia wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z instrumentalnego traktowania urzędu prezydenta do realizacji partyjnych celów. Choć Andrzej Duda stara się uchodzić za niezależnego polityka, w kluczowych momentach daje się sprowadzić do roli wykonawcy poleceń Jarosława Kaczyńskiego. Tak też jest tym razem w sporze prezydenta z rządem ws. reformy sądownictwa.

Z całą pewnością za zwrotem prezydenta Dudy przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w sądownictwie stoi Jarosław Kaczyński. Duda od początku popierał założenia reformy, ale nagle zmienił front na wyraźne żądanie prezesa PiS. Jest to kolejny dowód, że prezydent nie prowadzi samodzielnej polityki, tylko realizuje cele wyznaczone przez lidera PiS. Tym razem chodzi o to, by pokazać, kto w obozie władzy naprawdę podejmuje kluczowe decyzje. I jest to oczywiście Jarosław Kaczyński, a nie formalnie najważniejszy urzędnik w państwie.

Trudno mieć złudzenia, że prezydent Duda zacznie nagle prowadzić bardziej niezależną politykę. Jak wielokrotnie pokazała już jego prezydentura, gdy przychodzi co do czego, Andrzej Duda woli wykonywać polecenia prezesa Kaczyńskiego niż realizować własne zamierzenia. Tym razem również interesy PiS okazały się dla prezydenta ważniejsze niż konsekwentne wcielanie w życie własnej wizji reform.

Kto pociąga za sznurki Andrzeja Dudy?

Konflikt na linii Pałac Prezydencki - Kancelaria Premiera o kształt reformy sądownictwa obnażył, kto tak naprawdę steruje polityką Andrzeja Dudy. Choć prezydent stara się uchodzić za niezależnego arbitra, w kluczowych sprawach widać wyraźnie, że porusza się on na pasku lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Gdyby prezydent Duda samodzielnie decydował o swoim postępowaniu, z pewnością postarałby się o kompromis z rządem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednak zamiast dialogu mamy otwarty konflikt, bo taki scenariusz dyktuje prezes Kaczyński. On pociągnął za sznurki i każe prezydentowi forsować bardziej radykalne zmiany, niż planował to rząd. Tym samym Duda znów dał się sprowadzić do roli wykonawcy poleceń lidera PiS.

Tego typu sytuacje powtarzają się w prezydenturze Dudy niemal od samego początku. Gdy tylko pojawia się jakiś spór czy dylemat, prezydent spogląda na Kaczyńskiego, oczekując wskazówek do dalszego działania. I znów stało się podobnie - zamiast samodzielnie podjąć decyzję w sprawie reformy sądownictwa, Duda czeka, aż prezes PiS pociągnie za odpowiednie sznurki. Tym sposobem cała władza spoczywa w rękach Kaczyńskiego, a prezydentura Dudy to tylko iluzja niezależności.

Podsumowanie

W artykule przeanalizowałem relacje polityczne między prezydentem Andrzejem Dudą a liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Pokazałem, że mimo pozorów niezależności, prezydent pozostaje cały czas pod silnym wpływem prezesa PiS i realizuje jego polityczną agendę. Ostatni spór o reformę sądownictwa tylko potwierdza tezę, że to Kaczyński pociąga za sznurki prezydenta i decyduje o jego posunięciach. Duda wielokrotnie miał okazję wyrwać się spod kurateli lidera PiS, ale za każdym razem ulegał jego naciskom. Moim zdaniem prezydentura Andrzeja Dudy to w dużej mierze fikcja, za którą kryje się nieformalna władza Jarosława Kaczyńskiego.

Prześledziłem ewolucję postawy Andrzeja Dudy od momentu kampanii wyborczej 2015 roku do dzisiaj. Pokazałem, jak Duda z nadziei na niezależnego prezydenta ponad podziałami stopniowo przeistaczał się w posłuszne narzędzie Jarosława Kaczyńskiego. Zwróciłem uwagę na jego uległość wobec PiS przy podejmowaniu kluczowych decyzji oraz gotowość do realizacji partyjnych poleceń. Według mnie obecny spór z rządem to kolejny tego dowód.

Odniósłem się też do rozgrywki o wpływy w obozie władzy między Dudą a Kaczyńskim. Pokazałem, że mimo pozorów konfliktu chodzi tu o wzmocnienie kontroli prezesa PiS nad prezydentem i premierem. Starałem się wyjaśnić mechanizmy tej gry o władzę oraz motywy posunięć głównych graczy. Moim zdaniem ostatecznie zwycięży wola Kaczyńskiego, który nie dopuści do nadmiernej samodzielności prezydenta.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej zrozumieć relacje na linii Duda-Kaczyński i dostrzec, kto tak naprawdę podejmuje kluczowe decyzje w obozie władzy. Jeśli interesujesz się polską polityką, myślę, że ta analiza dostarczyła wartościowego komentarza do obecnej sytuacji politycznej w kraju i miejsca prezydenta Dudy w tych rozgrywkach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dalszej dyskusji na ten temat!

5 Podobnych Artykułów

  1. Kościół w Kostowcu - Dusza Religijna Miasta: Oaza Wiary i Społeczności
  2. Międzynarodowy Dzień Pizzy: 50 różnych smaków w Łodzi
  3. Jerzy owsiak: polityka a służba zdrowia - co warto wiedzieć
  4. Mariusz Kamiński w nowej roli? Szokujące doniesienia o liderze PiS
  5. Latek stracił 3 mln złotych. Oszuści sprytnie go podeszli. Został mu przydzielony broker.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Miłosz Duda
Miłosz Duda

Jestem kinowym detektywem w labiryncie fabuł. Seriale to emocjonalne treningi, sport to mój rytm. Zwierzęta – towarzysze w ciszy, edukacja to moje źródło mocy, rozumianej jako film życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły