Traumatyczne doświadczenia w szpitalach psychiatrycznych: przestrzeganie praw człowieka

Traumatyczne doświadczenia w szpitalach psychiatrycznych: przestrzeganie praw człowieka
Autor Magdalena Kamińska
Magdalena Kamińska07.01.2024 | 7 min.

Przestrzeganie praw człowieka w szpitalach psychiatrycznych pozostawia wiele do życzenia. Chorzy psychicznie często doświadczają traumatycznych sytuacji związanych z łamaniem ich podstawowych praw. Jedną z takich praktyk jest wiązanie pacjentów pasami, które jest formą poniżającego traktowania. Aby to zmienić powstał "Manifest Zdrowia Psychicznego", który ma na celu walkę o humanitarne traktowanie osób chorych i przestrzeganie ich godności. Inicjatywa ta dąży do poprawy warunków w placówkach psychiatrycznych.

Wiązanie pacjentów naruszeniem praw

Niestety w wielu szpitalach psychiatrycznych w Polsce nadal dochodzi do łamania podstawowych praw pacjentów. Jednym z najbardziej bulwersujących przykładów jest wiązanie chorych psychicznie pasami. Ta praktyka jest absolutnie niehumanitarna i poniżająca dla osób, które i tak zmagają się z chorobą psychiczną.

Zdaniem ekspertów i organizacji zajmujących się prawami człowieka, wiązanie pasami jest formą tortur. Ogranicza wolność osób chorych i narusza ich godność. Dlatego walka o zakończenie tego procederu powinna być priorytetem.

Co gorsza, wiązanie pasami może pogłębiać traumę psychiczną pacjentów i utrudniać ich leczenie. Zamiast budować zaufanie do personelu, takie praktyki rodzą lęk i opór. Dlatego z punktu widzenia terapii te metody są wręcz szkodliwe.

Niestety wciąż zbyt mało robi się, aby położyć kres wiązaniu pacjentów psychiatrycznych. Potrzebne są zdecydowane działania ze strony władz i kontrole placówek psychoiatrycznych. Tylko w ten sposób można wyeliminować tego typu nadużycia.

Ograniczanie wolności chorych psychicznie

Oprócz wiązania pasami, istnieje wiele innych form ograniczania wolności pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Często dochodzi tam do sytuacji, które są poniżające i traumatyzujące dla chorych.

Przykładem jest stosowanie kajdanek czy siatek łóżkowych bez uzasadnienia medycznego. Tego typu praktyki są niedopuszczalne i naruszają podstawowe prawa człowieka. Pacjenci nie powinni być traktowani jak więźniowie.

Kolejnym problemem jest ograniczanie kontaktów chorych z rodziną i bliskimi. Czasem bez uzasadnienia odmawia się pacjentom możliwości odwiedzin lub rozmów telefonicznych. Taki brak poszanowania więzi rodzinnych może negatywnie wpływać na stan psychiczny i utrudniać leczenie.

Eksperci apelują, aby placówki psychiatryczne w końcu zaczęły traktować pacjentów podmiotowo, z poszanowaniem ich praw. Tylko wtedy możliwa będzie skuteczna terapia w warunkach godnych człowieka.

Prawa pacjenta psychiatrycznego

Pacjent w szpitalu psychiatrycznym ma takie same prawa jak każdy inny chory. Przede wszystkim przysługuje mu poszanowanie godności osobistej i intymności. Personel placówki nie może go poniżać ani ograniczać jego wolności bez wyraźnych medycznych wskazań.

Ponadto, chory psychicznie ma prawo do kontaktów z bliskimi i opieki duszpasterskiej. Nie wolno pozbawiać go możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym.

Przestrzeganie tych fundamentalnych praw pacjenta powinno być absolutnym minimum. Niestety w wielu szpitalach te standardy wciąż nie są respektowane. Dlatego walka o humanitarne traktowanie chorych jest nadal potrzebna.

Czytaj więcej: Bardzo Dziwna Sprawa: Burzliwe Losy Ciężarówki z Napisem Konstytucja

Pasy i kajdanki forma tortur w psychiatrii

Wiązanie pasami jest absolutnie niedopuszczalną i nieludzką formą "leczenia" osób chorych psychicznie. Jest to rodzaj tortur i poniżania, który może tylko pogłębić traumę pacjentów.

Podobnie rzecz ma się ze stosowaniem kajdanek. Tego typu praktyki są już dzisiaj zakazane prawem, mimo to nadal mają miejsce. W cywilizowanym kraju nie powinno być na to przyzwolenia.

Zdaniem ekspertów wiązanie i kajdanki w psychiatrii to przeżytek minionych epok. Współczesna medycyna dysponuje o wiele bardziej humanitarnymi metodami postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia.

Dopóki personel niektórych placówek będzie sięgał po pasy i kajdanki, dopóty nie można mówić o faktycznym poszanowaniu praw osób chorych psychicznie. Walka o ich godność jeszcze się nie skończyła.

Walka z niehumanitarnymi praktykami leczenia

Traumatyczne doświadczenia w szpitalach psychiatrycznych: przestrzeganie praw człowieka

Aby skończyć z nieludzkimi praktykami wobec pacjentów, potrzebne są zdecydowane działania ze strony organów państwa. Przede wszystkim konieczne są regularne, niezapowiedziane kontrole szpitali psychiatrycznych.

Po drugie, personel medyczny powinien obligatoryjnie przechodzić szkolenia z zakresu praw pacjenta i standardów postępowania z chorymi. Tylko w ten sposób można zmienić mentalność pracowników ochrony zdrowia.

Co więcej, potrzebne są surowsze kary za naruszanie praw osób hospitalizowanych. Dziś nawet udowodnione przypadki wiązania czy bicia pacjentów często kończą się tylko naganą albo przeniesieniem winnego pracownika.

Zmiana musi też nastąpić w społeczeństwie. Kampanie społeczne powinny uświadamiać ludziom, że chorzy psychicznie to tacy sami pacjenci jak wszyscy inni. Mają takie same prawa, które trzeba respektować.

Inicjatywy na rzecz poszanowania godności pacjentów

Na szczęście coraz więcej osób i organizacji angażuje się w walkę o prawa pacjentów psychiatrycznych. Jedną z takich inicjatyw jest "Manifest Zdrowia Psychicznego".

Głównym celem Manifestu jest zwrócenie uwagi na problem łamania praw osób chorych psychicznie. Ma on mobilizować decydentów do wprowadzenia zmian legislacyjnych i kontroli placówek.

Innym ważnym postulatem jest humanitaryzacja leczenia psychiatrycznego. Chodzi o odejście od praktyk poniżających, na rzecz metod opartych na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu między pacjentem a personelem.

Działania takie jak Manifest Zdrowia Psychicznego pokazują, że coraz więcej osób domaga się poszanowania godności i praw pacjentów szpitali psychiatrycznych. To daje nadzieję na poprawę ich sytuacji.

Manifest poprawy warunków w placówkach zdrowia psychicznego

"Manifest Zdrowia Psychicznego" zawiera szereg postulatów mających na celu poprawę sytuacji pacjentów szpitali psychiatrycznych. Jakie zmiany proponuje?

  • Zakaz stosowania praktyk poniżających i ograniczających wolność (pasów, kaftanów, kajdanek itp.)
  • Poszanowanie godności i intymności chorych
  • Możliwość utrzymywania kontaktów rodzinnych i ze światem zewnętrznym

Manifest postuluje również częste, niezapowiedziane kontrole placówek psychiatrycznych oraz surowsze karanie personelu łamiącego prawa pacjentów.

Ponadto domaga się szkoleń dla personelu w zakresie praw pacjenta i standardów postępowania. Tylko wtedy możliwa jest realna poprawa jakości opieki psychiatrycznej.

Wdrażanie postulatów Manifestu z pewnością przyczyniłoby się do zmiany warunków leczenia osób chorych psychicznie. Dążenie do tego powinno być wspólnym celem pacjentów, lekarzy i władz.

Podsumowanie

W artykule poruszono niestety nadal aktualny problem łamania praw pacjentów w polskich szpitalach psychiatrycznych. Opisano bulwersujące praktyki, takie jak wiązanie chorych pasami czy stosowanie kajdanek. Tego typu metody są formą tortur i absolutnie niedopuszczalne. Artykuł jasno stwierdza, że tego rodzaju nieludzkie traktowanie chorych psychicznie musi się skończyć.

Przedstawiono różne aspekty łamania praw osób hospitalizowanych - od ograniczania kontaktów z bliskimi po poniżające warunki pobytu. Podkreślono, że pacjent psychiatryczny ma takie same prawa jak każdy inny i należy je respektować. Omówiono też inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji, jak "Manifest Zdrowia Psychicznego".

Podsumowując - artykuł stanowi mocny apel o humanitaryzację leczenia psychiatrycznego w Polsce. Pokazuje, jak ważna jest walka o godność i prawa osób chorujących psychicznie. Tekst ma dużą wartość edukacyjną i społeczną, trafnie diagnozuje problemy i wskazuje postulowane zmiany.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pomoże w zwróceniu uwagi na omawiany problem. To ważny głos w dyskusji na temat standardów etycznych i praw pacjenta we współczesnej psychiatrii. Z pewnością warto go przeczytać i rozpowszechniać, aby przyczynić się do pozytywnych zmian w tej dziedzinie.

5 Podobnych Artykułów

  1. Kościół w Kostowcu - Dusza Religijna Miasta: Oaza Wiary i Społeczności
  2. Międzynarodowy Dzień Pizzy: 50 różnych smaków w Łodzi
  3. Najnowsza wymiana jeńców Rosja-Ukraina: co się wydarzyło?
  4. Mariusz Kamiński w nowej roli? Szokujące doniesienia o liderze PiS
  5. Latek stracił 3 mln złotych. Oszuści sprytnie go podeszli. Został mu przydzielony broker.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Magdalena Kamińska
Magdalena Kamińska

Jako filmowa podróżniczka snuję się przez fabularne krainy, dzieląc spostrzeżenia. Seriale tkwią we mnie jak emocje w kadrze. Sport to energia, którą wpleciono w mój kod. Zwierzęta to moje duchowe lustra, a edukacja – klucz do odkryć.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły