DPS-y: totalne instytucje? Jak habity i szorowanie ołtarza.

DPS-y: totalne instytucje? Jak habity i szorowanie ołtarza.
Autor Amadeusz Wiśniewski
Amadeusz Wiśniewski27.01.2024 | 6 min.

DPS-y często postrzegane są jako totalne instytucje, w których podopieczni tracą prywatność i godność. Najnowsze doniesienia o znęcaniu się nad pensjonariuszami domu pomocy w Kamieniu Krajeńskim pokazują mroczną stronę tych placówek. W artykule przyjrzymy się bliżej izolacji i brakowi nadzoru w DPS-ach, przypadkom łamania praw podopiecznych oraz możliwym sposobom na humanizację opieki instytucjonalnej.

Znęcanie się nad podopiecznymi w DPS Kamień Krajeński

Prowadzony przez zakonnice Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim od października 2022 roku znajduje się w centrum zainteresowania prokuratury. Według doniesień medialnych, w placówce tej miało dochodzić do systematycznego znęcania się nad podopiecznymi. Sprawę jako pierwszy opisał reporter TOK FM Michał Janczura.

Z materiałów śledztwa wynika, że pensjonariusze byli tam bite, poniżane i głodzone. Personel miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną, nie zapewniając przy tym podstawowych potrzeb podopiecznych. Sytuację pogarsza fakt, że ofiarami procederu były osoby starsze i schorowane, które nie były w stanie się bronić.

Sprawa ma bulwersujący charakter, ponieważ dotyczy placówki, której zadaniem jest wspieranie i ochrona najsłabszych. Ujawnione fakty świadczą o rażącym zaniedbaniu obowiązków i łamaniu praw podopiecznych domu pomocy społecznej.

Przyczyny tragedii

Jak mogło dojść do tak drastycznych naruszeń w DPS Kamień Krajeński? Eksperci wskazują na wiele możliwych przyczyn.

Po pierwsze, brak należytego nadzoru i kontroli nad placówką. Prowadzony przez zakonnice ośrodek funkcjonował w zamknięciu, nie informując lokalnych władz o sytuacji podopiecznych. Ułatwiło to eskalację patologii.

Kontrola zewnętrzna DPS-ów jest utrudniona

Nadzór nad DPS-ami w Polsce jest niewystarczający. Placówki te rzadko kontrolowane są przez zewnętrzne organy. Brakuje też inicjatyw ze strony rodzin, by sprawdzać, co dzieje się z bliskimi w domach pomocy społecznej.

Jak zauważa Maria Libura, ekspertka z UWM, DPS-y są instytucjami mocno odizolowanymi, przez co kontrola z zewnątrz jest bardzo trudna. Łatwo w nich o nadużycia, o czym świadczy historia z Kamienia Krajeńskiego.

Aby to zmienić, potrzebny jest większy nacisk na transparentność DPS-ów. Muszą one regularnie raportować swoją działalność oraz umożliwiać wizyty kontrolne. Tylko w ten sposób można zapobiec naruszeniom praw podopiecznych.

Słaby system opieki

Kolejnym problemem jest słabość całego systemu opieki instytucjonalnej w Polsce. Niskie nakłady i braki kadrowe powodują, że DPS-y ledwo zipią. To sprzyja zaniedbaniom i ma wpływ na jakość życia pensjonariuszy.

Aby poprawić sytuację DPS-ów, należy zwiększyć finansowanie oraz wprowadzić wyższe standardy opieki. Tylko w ten sposób można zagwarantować godne warunki dla podopiecznych.

Czytaj więcej: Kaczyński domaga się nowych wyborów. Ekspert ostrzega przed czarnym scenariuszem.

DPS-y jako instytucje totalne

Sytuacja z Kamienia Krajeńskiego pokazuje także szerszy problem - DPS-y często funkcjonują jako tak zwane instytucje totalne. Są miejscami izolacji i segregacji, w których łamane jest prawo do prywatności i godności podopiecznych.

W takich warunkach łatwo o nadużycia. Dlatego potrzebne jest odejście od tego modelu i zastąpienie go opieką środowiskową. DPS-y powinny stać się bardziej otwarte, a podopieczni - aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

Brak poszanowania godności

W wielu DPS-ach nadal pokutuje paternalistyczny model, w którym podopieczni traktowani są przedmiotowo. Liczne regulacje i rygory odbierają im poczucie godności i sprawczości.

Tymczasem kluczowe jest poszanowanie autonomii każdego człowieka. Nawet osoba niesamodzielna ma prawo decydować o sobie w możliwym zakresie. DPS-y muszą to uwzględniać.

Habity i brak prywatności w DPS-ach

DPS-y: totalne instytucje? Jak habity i szorowanie ołtarza.

Częstym problemem w DPS-ach jest też brak poszanowania prywatności i intymności podopiecznych. Muszą oni nosić habity, spać w wieloosobowych salach, korzystać ze wspólnych łazienek.

Tymczasem warunki w DPS-ach powinny być jak najbardziej zbliżone do domowych. Podopieczni mają prawo zachować godność i intymność, nawet będąc w placówce opiekuńczej.

Nie powinno być tak, że wraz z umieszczeniem w DPS traci się prawo do normalności i szacunku - mówi ekspert ds. gerontologii.

Możliwe zmiany

Aby poprawić sytuację, DPS-y powinny przechodzić stopniową transformację w kierunku bardziej humanitarnego modelu. Kluczowe kroki to:

  • Likwidacja wieloosobowych sal
  • Wprowadzenie zróżnicowanych form terapii i aktywizacji podopiecznych
  • Większe otwarcie DPS-ów na kontakty z bliskimi i społecznością lokalną

Dzięki temu podopieczni będą mogli zachować godność i poczucie podmiotowości.

Czy DPS-y powinny zostać zlikwidowane?

W świetle nadużyć dochodzących w niektórych DPS-ach, pojawiają się głosy, że tego typu placówki powinny zostać całkowicie zlikwidowane. Czy jest to słuszny postulat?

Za likwidacją DPS-ów Przeciw likwidacji DPS-ów
- lepsza kontrola w opiece środowiskowej - brak zastępczych miejsc pobytu dla podopiecznych
- większa szansa na godne warunki w małych ośrodkach - potrzeba dostępu do opieki całodobowej
- mniejsze ryzyko nadużyć - DPS-y niezbędne przy braku wsparcia rodzin

Jak widać, sprawa nie jest zerojedynkowa. Zamykanie DPS-ów bez stworzenia alternatywy może pozbawić opieki najsłabszych. Dlatego potrzebna jest raczej stopniowa przebudowa systemu, a nie jego demontaż.

Sposoby na humanizację opieki w DPS-ach

Aby zapobiec tragediom takim jak ta z Kamienia Krajeńskiego, należy dążyć do humanizacji opieki instytucjonalnej. Jakie działania mogą temu służyć?

Przede wszystkim, trzeba zwiększyć nadzór nad DPS-ami i kontrolę ze strony bliskich. Po drugie, poprawić standardy, zapewniając lepsze finansowanie i obsadę kadrową.

Kluczowe jest też odejście od modelu totalnej instytucji. Należy maksymalizować prywatność i swobodę podopiecznych oraz otwierać DPS-y na kontakty ze środowiskiem lokalnym.

Wreszcie, pracownicy DPS-ów muszą być dobrze przeszkoleni w zakresie praw człowieka i empatycznej opieki. Tylko wtedy możliwa jest naprawdę humanitarna pomoc.

Wprowadzenie tych zmian z pewnością pozwoli uczynić DPS-y miejscami, gdzie podopieczni będą czuli się godnie i bezpiecznie. Dzięki temu można uniknąć wielu dramatów osób potrzebujących wsparcia.

Podsumowanie

W artykule omówiono bulwersującą sprawę znęcania się nad podopiecznymi w DPS w Kamieniu Krajeńskim. Przedstawiono możliwe przyczyny tragedii, takie jak słaby nadzór i brak kontroli nad placówką. Pokazano, że nadzór nad DPS-ami w Polsce jest niewystarczający, przez co trudno wykryć w nich nieprawidłowości.

Zwrócono uwagę na problem funkcjonowania DPS-ów jako instytucji totalnych, izolujących podopiecznych od świata zewnętrznego. Podkreślono kwestię braku poszanowania prywatności i intymności, na przykład przez zmuszanie do noszenia habitów.

Rozważono postulat całkowitej likwidacji DPS-ów, wskazując zarówno argumenty za, jak i przeciw. Zasugerowano, że lepszym rozwiązaniem jest stopniowa reforma tych placówek. Na koniec przedstawiono konkretne propozycje uhumanizowania opieki instytucjonalnej.

Artykuł pokazuje, że sprawa DPS-ów wymaga pilnych zmian i większego nadzoru, by podobne tragedie nie miały miejsca. Kluczowe jest poszanowanie godności i praw osób potrzebujących wsparcia.

5 Podobnych Artykułów

  1. Kościół w Kostowcu - Dusza Religijna Miasta: Oaza Wiary i Społeczności
  2. Międzynarodowy Dzień Pizzy: 50 różnych smaków w Łodzi
  3. Najnowsza wymiana jeńców Rosja-Ukraina: co się wydarzyło?
  4. Mariusz Kamiński w nowej roli? Szokujące doniesienia o liderze PiS
  5. Latek stracił 3 mln złotych. Oszuści sprytnie go podeszli. Został mu przydzielony broker.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Amadeusz Wiśniewski
Amadeusz Wiśniewski

Jestem Amadeusz i od zawsze byłem miłośnikiem kina i telewizji. Na naszej stronie znajdziecie recenzje najnowszych produkcji, analizy fabuł, a także wiele ciekawostek ze świata rozrywki. Dzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat filmów różnych gatunków, od emocjonujących thrillerów po lekkie komedie, oraz seriali, które wciągają nasze życie na wiele godzin. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły