tag-img

Tag

Jak rozmawiać z osobą neuroróżnorodną - poradnik.
News
Jak rozmawiać z osobą neuroróżnorodną - poradnik.
date-icon
24 stycznia, 2024

Poradnik o tym, czym jest neuroróżnorodność i jak osiągnąć porozumienie z partnerem myślącym w odmienny sposób. Dowiesz się, jak akceptować różnice, wczuwać się w jego punkty widzenia oraz stosować zasady aktywnego słuchania. To pozwoli zbudować satysfakcjonujący związek z kimś neuroróżnorodnym.

1 / 1