Zebranie wiejskie – podsumowanie ustaleń

Wczoraj (17.04) odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym był obecny Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński, Pan Mateusz Sielski z Referatu Inwestycji, Radny Sylwester Karolak, Sołtys i Rada Sołecka i oczywiście mieszkańcy Rozalina. Przede wszystkim dziękuję Mieszkańcom za liczne przybycie i tym samym silną reprezentację naszej lokalnej społeczności, a także za zaangażowanie w dyskusję o bieżących problemach. Podziękowania dla Wójta Gmina Nadarzyn za konstruktywną rozmowę i przedstawienie realnych szans na realizacje projektów w Rozalinie, a także dla Pana Mateusza Sielskiego z Referatu Inwestycji za przygotowanie i szczegółowe podsumowanie, które zamieszczam poniżej.

Celem Zebrania Wiejskiego było podsumowanie wspólnie z Wójtem najważniejszych inwestycji i projektów, które są w trakcie realizacji w naszej wsi, ale także tych, które są planowane w nadchodzącym czasie. Była mowa nie tylko o dużych projektach, ale też o drobnych problemach, z którymi borykamy się na co dzień.

Poniżej podsumowanie naszego wczorajszego spotkania:

 • Kanalizacja
  • Do końca miesiąca kwietnia projektant ma uaktualnić kosztorys zaprojektowanego odcinka kanalizacji. Wtedy podjęta będzie decyzja, który odcinek Rozalina będzie realizowany jeszcze w 2018 r. Po określeniu odcinka Gmina Nadarzyn ogłosi przetarg.
 • Oświetlenie
  • Realizowane będzie oświetlenie ul. Kolorowej – 18.04.2018 podpisana umowa, termin realizacji do 30.06.2018
  • Gmina Nadarzyn rozważy w tym roku wykonanie oświetlenia ul. Rzewuskiej.
  • Oświetlenie ul. Winogronowej i Kawalerskiej do wprowadzenia w kolejnym roku budżetowym
 • Drogi
  • Drogi do naprawy w technologii destruktu asfaltowego: Rukoli, Przyjazna i Dobra, Jagodowa, boczna od Pałacowej, boczna od Młochowskiej.
  • Ubytki w ulicy Pałacowej i Grzybowej będą naprawiane w ramach remontów cząstkowych
  • Uporządkowanie ul. Kolorowej – po wykonywanej naprawie destruktem oraz utrwalenie nawierzchni emulsją
  • Uporządkowanie pobocza ul. Winogronowej, rozważenie znaków poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców
  • Uporządkowanie ul. Rukoli – po pracach związanych z kanalizacją
  • Słupy przy Przemysłowej – rozważenie możliwości oznakowania
  • Gmina Nadarzyn składa wnioski do powiatu dot. naprawy nakładki ul. Młochowskiej
 • Wodociąg
  • Trwają rozmowy z PKN na temat realizacji wodociągu w ul. Migdałowej
 • Tabliczki nazw ulic
  • W pierwszej kolejności nowe tabliczki montowane są tam gdzie ich nie było. W miarę możliwości finansowych sukcesywnie będą wymieniane wszystkie tabliczki.
 • Ścieżki rowerowe
  • Gmina Nadarzyn będzie rozmawiała z Wykonawcą na temat zachowania czystości w obrębie prowadzonych prac. Termin odbioru ścieżek realizowanych przez GN – 30 czerwca 2018. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
  • Ciąg pieszo-rowerowy (od pętli w kierunku Siestrzeni) przy drodze powiatowej ul. Młochowskiej. Gmina Nadarzyn w ramach porozumienia z powiatem wykonała projekt. Powiat czeka na dofinansowanie.
 • Odwodnienie
  • Rozmowy z Żabią Wolą oraz wykonawcą S8 ws. udrożnienia rowu melioracyjnego na granicy Gmin.
  • Rozwiązanie problemu odwodnienia na odcinku ul. Młochowskiej w obrębie budowanej ścieżki rowerowej

Dodatkowe kwestie:

 • 2 razy w roku gabaryty będą odbierane z posesji, a o datach odbioru Gmina Nadarzyn i Sołtys będą przypominać mieszkańcom
 • została zgłoszona do usunięcia hałda ziemi na ulicy Rukoli po wcześniejszych pracach
 • została zgłoszona naprawa latarni na przy ulicy Młochowskiej 147

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie.

Agnieszka Pamowska

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone