Harmonogram wywozu odpadów na rok 2018:

Harmonogram_2018_-_dla_rejonow_VI_-_X

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

deklaracja_gospodarowanie_odpadami

 

Informacje o systemie gospodarowania odpadami – ulotka:

Nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi_-_ULOTKA

 

Mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia opłaty w systemie kwartalnym:

  • za I kwartał do 31 marca,
  • za II kwartał do 30 czerwca,
  • za III kwartał do 30 września,
  • za IV kwartał do 31 grudnia.