Nowoczesna świetlica wiejska w Rozalinie!

Mamy nowoczesny sprzęt w Świetlicy w Rozalinie – profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik multimedialny i ekran.

Już są plany jak go wykorzystać.. Może jeszcze w tym roku uda się zorganizować jesienno – zimowe pokazy filmowe dla dzieci i dorosłych.

Wszelkie pomysły mile widziane 🙂

Sprzęt został  sfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego w ramach  programu MIAS, czyli „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019” na wniosek sołtysa, który został potwierdzony podpisami Rady Sołeckiej.

Podziękowania dla:

  • Urzędu Gminy Nadarzyn za wkład i współfinansowanie programu
  • Referatu Inwestycji i Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
  • Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury – Pani Dyrektor Kamili Michalskiej i Annie Machnacz za wsparcie merytoryczne i logistyczne

Poniżej część wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, gdzie znalazło się uzasadnienie całego projektu:

 

W sołectwie Rozalin, w gminie Nadarzyn mieści się świetlica wiejska, która w 2015 roku została rozbudowana.

Chcielibyśmy doposażyć istniejącą dużą salę w świetlicy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu.

Sołectwo Rozalin zamieszkuje ponad 800 mieszkańców, dlatego bardzo ważne jest s

tworzenie ogólnodostępnej przestrzeni, w której mieszkańcy mogą się spotykać, lepiej się poznać i zintegrować.

W świetlicy w Rozalinie odbywają się  bale karnawałowe, spotkania noworoczne, przedstawienia teatralne dla dorosłych, a także bale i teatrzyki dla dzieci.

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców kulturalną ofertą świetlicy,

ale także społeczny aspekt miejsca zasadne jest doposażenie świetlicy poprzez zakup i montaż

sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego, projektora i ekranu projekcyjnego, który pozwoli na jej pełniejsze wykorzystanie.

Dzięki takiemu wyposażeniu świetlica będzie mogła wzbogacić swoją ofertę kulturalną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, na pewno częściej będą mogły

odbywać się tu spektakle, spotkania integracyjne, a także projekcje filmów, zdjęć z życia wsi, na pewno co ułatwi integrację i aktywizację lokalnej społeczności.

Agnieszka Palmowska

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone