Najlepsza inicjatywa – nagroda dla Rozalina

3 października 2019 r. reprezentanci Gminy Nadarzyn  – Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński, Pani Marta Ciarka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych i Sołtys Rozalina Agnieszka Palmowska, a także ponad 300 innych przedstawicieli gmin i wsi z Mazowsza uczestniczyło w II Mazowieckim Kongresie Aktywizacji Sołectw, który odbył się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Było to wydarzenie podsumowujące inicjatywę Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Niektóre spośród 1192 sołectw biorących udział w programie zostały dodatkowo wyróżnione w konkursach rozstrzygniętych podczas kongresu. Przyznano nagrody za „Najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Sołectwo Rozalin otrzymało III Nagrodę i czek w wysokości 2000 zł

w kategorii „Doposażone sołectwo”. 

Zwieńczeniem kongresu był koncert grupy „Mazowsze”.

Podziękowania dla Urzędy Gminy Nadarzyn, a w szczególności za zaangażowanie Wójta Gminy Nadarzyn

i całego referatu Zamówień publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

Agnieszka Palmowska

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone