Sekcja Strzelecko Obronna GOS w Nadarzynie zaprasza do świetlicy NOK w Rozalinie co drugą środę od godziny 17.00 na spotkania połączone z treningiem strzeleckim. 

Szczegółowe informacje – Adam Świercz 792 014 085