Fundusz Solidarności Nadarzyn

Wspólnie z Caritas Archidiecezji warszawskiej rusza w Gminie projekt – Fundusz Solidarności Nadarzyn. Dzięki wsparciu ks Dyrektora Caritas Archidiecezji warszawskiej Zbigniewa Zembrzuskiego , ks. Proboszcza Parafii w Nadarzynie Andrzeja Wieczorka, szefowej nadarzyńskiej filii Caritas Stefanii Łęckiej oraz Dyrektor GOPS w Nadarzynie Krystynie Masłowskiej będziemy mieli możliwość wsparcia osób dotkniętych skutkami kryzysu ekonomicznego wywołanego epidemią CODIV-19. Pieniądze, które firmy lub prywatni darczyńcy przeleją na konta Caritas zostaną w całości przeznaczone na zakup bonów artykułów przemysłowo – spożywczych ( z wyjątkiem alkoholu i wyrobów tytoniowych), które będą realizowane w naszych lokalnych sklepach. Bony będzie rozprowadzał po analizie potrzeb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie wśród rodzin dotkniętych bezrobociem lub w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jednocześnie konieczność realizowania bonów wyłącznie w lokalnych sklepikach będzie formą pomocy dla naszych przedsiębiorców.

Wpłaty można uiszczać na konto Caritas Archidiecezji warszawskiej:
PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961 z dopiskiem „Nadarzyn” ‼️

 

Żródło: Facebook: Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone